Fudan University Shanghai Cancer Center

hrt (1)

Fudan University Shanghai Cancer Center (FUSCC) er en av budsjettstyringsenhetene under National Health Commission. Tillitsbygningsenheten som ble bygd sammen av Utdanningsdepartementet, National Health Commission og Shanghai Municipal People's Government. Den ble etablert 1. mars 1931. FUSCC har nå utviklet seg til å bli et tertiært sykehus som er engasjert i integrering av klinisk praksis, medisinsk utdanning, onkologisk forskning og kreftforebygging.

4. desember 2018 ble det kunngjort av National Health Commission som det første partiet med multidisiplin svulstdiagnose og behandlings pilotsykehus.

Ved utgangen av 2019 har sykehuset faktisk åpnet mer enn 2000 senger. FUSCC består av tjuefem seksjoner: Institutt for hode- og nakkekirurgi, Avdeling for brystkirurgi, Avdeling for brystkirurgi, Avdeling for mageoperasjon, Avdeling for Kolorektal kirurgi, Avdeling for urologi, Avdeling for bukspyttkjertelkirurgi, Avdeling for leverkirurgi, Avdeling for nevrokirurgi, Avdeling for bein- og bløtvevskirurgi, Avdeling for gynekologisk onkologi, Avdeling for medisinsk onkologi, Radioterapisenter, Institutt for TCM-WM integrert onkologi, Avdeling for omfattende terapi, Avdeling for anestesiologi, Avdeling for intervensjonell terapi, Avdeling for patologi, Avdeling for farmasi, Avdeling for kliniske laboratorier, Avdeling for endoskopi, Avdeling for ultralyddiagnose, Avdeling for diagnostisk radiologi, Avdeling for kjernemedisin, Avdeling for kardio- Lungefunksjon, og Institutt for klinisk ernæringsvitenskap.

hrt (3)
hrt (5)

Ved FUSCC er onkologi og patologi formelt anerkjent som henholdsvis den viktigste faglige disiplinen av Kunnskapsdepartementet; onkologi, patologi og TCM-WM integrert medisin, som henholdsvis nasjonal klinisk fagdisiplin; og brystkreft, strålebehandling, patologi, som den viktigste kliniske disiplinen under National Health Commission. Den grunnleggende og kliniske forskningsgruppen om brystkreft er offisielt merket som et innovativt team av Kunnskapsdepartementet. Kommunalt er FUSCC autorisert til å ha tre kliniske medisinsk sentre for onkologi, strålebehandling og brystkreft, og spesielt å ha to kliniske medisinsk sentre som prioriteres for ondartet tumor- og thoraxkirurgi. Dens patologi er også formelt anerkjent som en kommunal nøkkel helsedisiplin; sin onkologi, patologi, radiologi, gynekologisk onkologi og thorax onkologi, til å være fem kommunale nøkkel spesialiserte fagområder, som også er tilknyttet Shanghai Pathology Quality Control Center, Radiotherapy Quality Control Center, Cancer Chemotherapy Quality Control Center og Shanghai Anticancer Association. 

jy (1)
hrt (4)
hrt (2)
jy (2)